Kaya kütlesindeki süreksizliklerin pürüzlülük ölçümleri için objektif yöntemlerin geliştirilmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorCüneyt Atilla Öztürk (Supervisor)

Cite this

'