Kavşaklardaki trafik yoğunluğunun yarattığı havakirliliği maliyetinin simülasyon modellemesi ile analizi:Temur Malik-Mirzo Ulugbek Kavşağı örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorBihter Erol (Supervisor)

Cite this

'