Katmanlı kompozit bir plağın üniform basınç yükü altındaki geometrik doğrusal olmayan davranışının deneysel ve sayısal olarak incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorZahit Mecitoğlu (Supervisor)

Cite this

'