Karbonil ylidlerin halkalaşma tepkimelerinde regioselektivitenin hesaplamalı kimya yöntemleri ile modellenmesi: - #945;, - #946;-konjuge ketonlar

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2005
Original languageEnglish
SupervisorNurcan Tüzün (Supervisor)

Cite this

'