Karar ağacı temelli geri bildirim sistemi tasarımı: Türkiye mutluluk ağacı üzerine bir uygulama Decision tree based feedback system design: An application on Turkey happiness tree

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorAhmet Atıl Aşıcı (Supervisor)

Cite this

'