Karadut antosiyanin ekstraktının iyonik jelasyon yöntemi ile enkapsülasyonu ve elde edilen ürünlerin kefire ilavesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorEsra Çapanoğlu Güven (Supervisor)

Cite this

'