Karabiga (Çanakkale) kuzeyindeki kayaçların petrografik - jeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi ve yapıtaşı olarak kullanılabilirliğinin incelenmesi Determination of petrographic - geochemical prope

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorŞenel Özdamar (Supervisor)

Cite this

'