Kapalı otoparklarda taşıt yangınının sayısal benzetimine yönelik k-epsilon, LES ve DES çalkantı modellerinin karşılaştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
Supervisorİlyas Bedii Özdemir (Supervisor)

Cite this

'