Kapalı hacim yalıtımının yüksek sıcaklıklarda ısı geçişi ve enerji tüketimine etkisinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorSeyhan Onbaşıoğlu (Supervisor)

Cite this

'