Kapı otomasyon sistemlerinin konteyner terminallerinde kapı operasyonlarının verimliliğine etkisinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorCemil Yurtören (Supervisor)

Cite this

'