Kamusal yatırımların kamuya finansal ve sosyo-çevresel geri dönüşünün irdelenmesi: manavgat rekreatif amaçlı ırmak kıyı düzenlemesi proje örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorFatih Eren (Supervisor)

Cite this

'