Kamusal açık alan olarak meydanlarda kentsel yaşam değerlendirmesi: Sivas tarihi kent meydanı örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorCemile Tiftik (Supervisor)

Cite this

'