Kamu yararı bağlamında kamusal mekanlarda bir yayalaştırma örneği: Eminönü Tarihi yarımada (Hobyar Mahallesi ve çevresi) yayalaştırma projesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorHatice Ayataç (Supervisor)

Cite this

'