Kalite fonksiyon yayılımında bulanık mantık yaklaşımı: Beyaz eşya sektöründe bir uygulama

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2008
Original languageEnglish
SupervisorFerhan Çebi (Supervisor)

Cite this

'