Kagir yapılarda kullanılan taşıyıcı duvarların hasır çelik donatı ve kendiliğinden yerleşen beton ile güçlendirilmesinin deneysel incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2006
Original languageEnglish
SupervisorNecdet Torunbalcı (Supervisor)

Cite this

'