Kafes geometrideki ısı alıcıların ısı transferi performanslarının belirlenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorBayram Şahin (Supervisor)

Cite this

'