Kabuk yapıların sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak yapısal olarak incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorMetin Orhan Kaya (Supervisor)

Cite this

'