Kabarcıklı akışkan yatakta biyokütle gazlaştırma işleminin incelenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorYakup Erhan Böke (Supervisor)

Cite this

'