Kız Teknik Okulları Müfredatı kapsamındaki üretimin Cumhuriyet modernleşmesi bağlamında incelenmesi (1945-1975)

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorGülname Turan (Supervisor)

Cite this

'