Kıyı alanlarında gündelik hayatı kuran eşik mekanların incelenmesi Analyzation of thresholds spaces that establish everyday life on the coasts

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorGülçin Pulat Gökmen (Supervisor)

Cite this

'