Kısıtlı veri durumunda yayılı kaynaklardan su kaynaklarına gelen N ve P yüklerinin tahmini: Çoruh havzası örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2009
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Sait Yazgan (Supervisor)

Cite this

'