Kültürlerarasılık ekseninde Nevbet-i Müretteb'in farklı coğrafyalardaki izleri üzerine bir inceleme An investigation on the traces of Nevbet-i Muretteb in different geographies on the axis of intercul

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorNilgün Doğrusöz Dişiaçık (Supervisor)

Cite this

'