Kükürtçe zengin organik materyallerin sentezleri ve özelliklerinin incelenmesi (Tetratiyafulvalen, Vinilenditiyotiyofen ve Ditiyanotiyofen türevleri)

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorTuran Öztürk (Supervisor)

Cite this

'