Küçük boyutlu kömürlerin susuzlaştırılmasında ultrasonik ve mekanik titreşimin mekanizmalarının etkilerinin araştırılması

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorAyhan Ali Sirkeci (Supervisor)

Cite this

'