Köprü ayağı modeli etrafındaki oyulma ve birikme desenlerinin fotogrametri ve yersel lazer tarama yöntemleri ile incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorZaide Duran (Supervisor)

Cite this

'