Jet insansız hava aracı için model tabanlı tasarım yaklaşımı ile benzetim modelinin oluşturulması ve deneysel doğrulanması Development and experimental verification of a simulation model for jet uav w

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorFikret Çalışkan (Supervisor)

Cite this

'