Jet grout yöntemi ile iyileştirilmiş zeminin bir boyutlu dinamik davranışının sayısal analizlerle incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorRecep İyisan (Supervisor)

Cite this

'