İzmir Limanı'na gelen gemilerin oluşturduğu egzoz gazı emisyonlarının incelenmesi ve çevresel etkileri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorCengiz Deniz (Supervisor)

Cite this

'