İstanbul'daki yabancı sermayeli firmaların mekansal dağılımının sıra büyüklük kuralı (Rank Sıze Rule) ile incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorŞevkiye Şence Türk (Supervisor)

Cite this

'