İstanbul'daki ham su kaynaklarında dezenfeksiyon yan ürünlerinden haloasetikasitlerin oluşum potansiyellerinin belirlenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
Supervisorİsmail Toröz (Supervisor)

Cite this

'