İstanbul'da yazılı ve görsel kaynaklara göre 15. ve 16.yy'da (1453-1559) Osmanlı sivil mimarlığı üzerine bir değerlendirme: Gurfe örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2009
Original languageEnglish
SupervisorAygül Ağır (Supervisor)

Cite this

'