İstanbul'da hazırlanan kentsel tasarım projelerinin planlama sistematiğindeki yerinin karşılaştırmalı hukuka göre değerlendirilmesi Evaluation of urban design projects prepared in İstanbul by comparat

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorEngin Eyüp Eyuboğlu (Supervisor)

Cite this

'