İSTANBUL'DA DÖRT FARKLI BÖLGEDE BULUNAN MİMAR SİNAN ESER VE ÇEVRELERİNİN KARŞILIKLI ETKİLEŞİMLERİNİN TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE İNCELENMESİ

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorFatma Ayçim Türer Başkaya (Supervisor)

Cite this

'