Istanbul'da bir toplu konut örneğinde ısıtma ve soğutma enerjisi etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik bir uygulama çalışması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorGül Koçlar Oral (Supervisor)

Cite this

'