İstanbul ve çevresinde rüzgar-güneş hibrit sisteminin karşılama oranlarının belirlenerek ANFIS tabanlı modellenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorAhmet Duran Şahin (Supervisor)

Cite this

'