İstanbul metrosu Kirazlı-İkitelli arasında ikiz tünel kazılarına bağlı oluşan yüzey oturmalarının değerlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorYılmaz Mahmutoğlu (Supervisor)

Cite this

'