İstanbul kentsel kıyı alanındaki dönüşüm uygulamalarının sosyal kimlik açısından irdelenmesi: Kartal/Küçükçekmece uygulamaları

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorHatice Ayataç (Supervisor)

Cite this

'