İstanbul ilindeki toplu taşıma yolculuk taleplerinin yapay sinir ağlarıyla modellenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2008
Original languageEnglish
SupervisorMurat Ergün (Supervisor)

Cite this

'