İstanbul ili Riva bölgesi zeminlerinin sıvılaşma potansiyeli ve zeminlerin bulanık mantık metodu ile incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorMusaffa Ayşen Lav (Supervisor)

Cite this

'