İstanbul Boğazı'ndaki tehlikeli yük taşımacılığının ön ve geri görünüm sınırlarında risk altında bıraktığı bölgelerin belirlenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2007
Original languageEnglish
SupervisorNebiye Musaoğlu (Supervisor)

Cite this

'