İstanbul Avrupa Yakası'nda arazi kullanım değişikliğinden kaynaklanan karbon emisyonlarının belirlenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorNebiye Musaoğlu (Supervisor)

Cite this

'