İri agrega konsantrasyonunun donatı çeliği ile düşük ve orta dayanımlı beton arasındaki bağ dayanımı ve sıyrılma davranışına etkisi Effect of coarse aggregate concentration on bond strength and bond-s

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorHakan Nuri Atahan (Supervisor)

Cite this

'