Investigation of the effect of CDS premiums on housing prices in Türkiye Türkiye'de CDS primlerinin konut fiyatlarına etkisinin araştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorKerem Yavuz Arslanlı (Supervisor)

Cite this

'