Investigating how users make sense of unused products in domestic space Kullanıcıların ev ortamında kullanılmayan ürünleri nasıl anlamlandırdığının araştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorÖzge Çelikoğlu (Supervisor)

Cite this

'