InSAR ve makine öğrenmesi yöntemleri kullanılarak yüzey hareketlerinin zaman serileri ile modellenmesi: İstanbul Havalimanı örneği Time series modeling of surface movements using InSAR and machine lea

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorNebiye Musaoğlu (Supervisor)

Cite this

'