İndentasyon tekniği ile temperli ve tempersiz soda-silika cam kırılma tokluğunun belirlenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorHüseyin Çimenoğlu (Supervisor)

Cite this

'