İnce daneli zeminlerde deplasmana bağlı mukavemet kaybının aşırı konsolidasyon oranı ve gerilme seviyesine göre değişimi Effect of overconsolidation ratio and stress level on the displacement induced

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorMustafa Hatipoğlu (Supervisor)

Cite this

'