İnşaat sektöründe planlama ve kontrol iş akış süreçlerinin yapı enformasyonu modellemesi (BIM) kullanılarak etkinleştirilmesi: Kavramsal bir model önerisi Improving planning and control workflow proce

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorHakan Yaman (Supervisor)

Cite this

'