İnşaat sektöründe pazarlama ve markalaşma süreçleri

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2008
Original languageEnglish
SupervisorGül Polat Tatar (Supervisor)

Cite this

'