İnşaat sektöründe karbon ayak izi ve örnek hesaplamalar

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorAyşe Gül Tanık (Supervisor)

Cite this

'